Corona situatie

Beste relatie,

We willen u een update geven met betrekking tot de acties die PPG en Hodij Coatings ondernemen om het wereldwijde effect van Covid-19 in te dammen. Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen. dan kunt u contact opnemen met:

Hodij locatie Hoogeveen       
0031 (0) 528 27 19 16

Hodij locatie Eersel               
0031 (0) 497 55 85 58

 

 

De gezondheid en veiligheid van onze werknemers, klanten en stakeholders heeft de hoogste prioriteit en is van het grootste belang voor PPG en Hodij Coatings. We monitoren voortdurend de gezondheid van onze werknemers om hen in overeenstemming met de regionale voorschriften te beschermen. PPG communiceert onophoudelijk met haar werknemers over de situatie en stimuleert hoge alertheid op algemene hygiënemaatregelen en past reisadviezen aan in overeenstemming met de regelgeving.

Als gevolg van de snelle wereldwijde verspreiding van het virus, heeft PPG alle werknemers van PPG en Hodij Coatings een reis- en klantbezoekrestrictie opgelegd die niet absoluut noodzakelijk zijn.

Door de evaluerende situatie werken zoveel mogelijk medewerkers thuis, mits de werkzaamheden dit toelaat, en hebben we overal ter wereld acties ondernomen om de noodzakelijke hygiëne in onze fabrieken, vestigingen en kantoren garanderen.

Wij werken met een wereldwijde keten van chemische grondstoffen en nevenproducten die in sommige gevallen afkomstig zijn van risicogebieden. We beoordelen continu onze kritische voorraden en we zorgen er actief voor dat er voldoende voorraden aanwezig blijven.

Onze commerciële teams werken samen met onze klanten om er zeker van te zijn dat we aan de belangrijkste vraag kunnen voldoen. We beoordelen en passen onze voorraden en bevoorradingslijnen voortdurend aan zodat we aan de vraag van onze klanten kunnen blijven voldoen.

We monitoren de regionale regelgeving en de publieke gezondheidscondities over de hele wereld en we hebben wereldwijd met de transporteurs, die toegang hebben tot onze vestigingen, maatregelen getroffen voor het intensiveren van hygiënemaatregelen bij het betreden en verlaten van onze vestigingen.

Alle vestigingen van PPG en Hodij Coatings volgen de officiële voorschriften op bij het nemen van voorzorgsmaatregelen maar zij blijven operationeel zoals gebruikelijk.

We danken u voor uw geduld en begrip tijdens deze onverwachte situatie. Voor zolang het nodig is, zullen we proberen zo veel mogelijk communicatie plaats te laten vinden via de telefoon en online hulpmiddelen.

We blijven de situatie nauwlettend volgen en we houden u zodra er meer informatie beschikbaar is op de hoogte.

Powered by Powered by: PPG